Rejs Szkoleniowy

Rejs szkoleniowy

Wiek:
od 14 lat

termin:
29.06-13.07.2024

CENA:
2950 zł
(+125 zł - egzamin na patent)

O REJSIE

Zapraszamy wszystkich chętnych na dwutygodniowy rejs szkoleniowy po Mazurach, zakończony egzaminem na patent żeglarski. Warunkiem zapisania się na egzamin jest ukończenie 14 lat przez uczestnika rejsu najpóźniej w dniu egzaminu.

Program szkolenia obejmuje przekazanie całej wiedzy koniecznej do przystąpienia do egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego. Zajęcia podzielone będą na część praktyczną i teoretyczną. Zapewnimy materiały szkoleniowe (prezentacje, testy), ale prosimy, aby każdy uczestnik miał ze sobą zeszyt i kilka długopisów. Polecamy także zaopatrzenie się w podręcznik Żeglarz Jachtowy (aut. Andrzej Kolaszewski i Piotr Świdwiński).

Podczas rejsu skupimy się na elementach praktycznych szkolenia, a także wyjdziemy poza obowiązujący program urozmaicając go o takie elementy jak: przeprawa przez kanały czy śluzę Guzianka. Dzięki temu przyszli żeglarze od razu zapoznają się z podstawowymi budowlami hydrotechnicznymi polskich akwenów. Dołożymy wszelkich starań, aby przekazana przez nas wiedza była rzetelna i praktyczna, tak by nasi podopieczni mogli w przyszłości prowadzić samodzielną i bezpieczną żeglugę po wodach śródlądowych w Polsce.

Wstępna Organizacja

 • Zakwaterowanie na jachtach typu Antila 24/Tango/Twister. Na jachcie zakwaterowanych będzie maksymalnie 6 osób plus sternik.
 • Opieka: wykwalifikowana kadra instruktorska – na każdą załogę (6 osób) przypada 1 instruktor-wychowawca.
 • Cena zawiera:
  – pełne wyżywienie,
  – opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,
  – realizację szkolenia, opłaty portowe, atrakcje dodatkowe, ubezpieczenie.
 • Cena nie zawiera:
  – dojazdu,
  – opłat za prysznice i toalety (ok. 10 zł dziennie),
  – opłaty za egzamin (125 zł).

Trasa obejmuje południową część szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Planujemy nocować w następujących portach: Bogaczewo, Kula, Ryn, Ruciane Nida, Szymonka, Piękna Góra.

Naszym podstawowym celem będzie szkolenie żeglarskie, ale na pewno wystarczy jeszcze czasu na to, aby wieczorem posiedzieć przy ognisku i pośpiewać szanty, kąpać się w jeziorze oraz grać w różne gry i zabawy sportowo- kreatywne.

Trasa i atrakcje dodatkowe mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.

REGULAMIN REJSU

Uczestnicy zobowiązani są do:
1. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz szanowania siebie nawzajem.
2. Stosowania się do poleceń instruktora.
3. Punktualnego stawiania się na zbiórki, zajęcia i posiłki.
4. Przestrzegania ciszy nocnej i przebywania podczas jej trwania na własnym jachcie.
5. Wachtowi zobowiązani są do wykonywania obowiązków wachty wyznaczonych przez ich sternika tj. sprzątania jachtu, przygotowywania posiłków dla załogi.
 
Uczestnikom zakazuje się:
1. Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających.
2. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
3. Opuszczania miejsca postoju bez wiedzy i zgody instruktora – wychowawcy.
4. Kąpieli w jeziorze i korzystania ze sprzętu wodnego bez wiedzy i zgody instruktora.
 
Uwaga: w przypadku, gdy uczestnik złamał, któryś z punktów regulaminu obozowego, kierownik i wychowawca wypoczynku mogą podjąć decyzję o wydaleniu uczestnika z rejsu. W takiej sytuacji rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do jak najszybszego odebrania na koszt własny uczestnika z obozu.

ZGŁOSZENIA

 • Kontakt:
  Dominika Słupska – 607 814 555,                                      Sławomir Gabrysiak – 501 262 203
 • Prosimy o zgłaszanie dzieci przez e-mail na adres: obozy.czasnaprzygode@gmail.com 
 • W temacie należy wpisać nazwę wybranego turnusu.  W treści wiadomości:
  – imię i nazwisko dziecka,
  – datę urodzenia,
  – pesel,
  – adres zamieszkania,
  – telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zaliczkę w wysokości 600 zł należy wpłacić do 15 marca 2024 r. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem wpisania na listę uczestników. Termin płatności całej kwoty to 15 maja 2024 r.

Fundacja
CZAS NA PRZYGODĘ

pl. Henkla 6/27, 01-578 Warszawa

KRS: 0000681892

NIP: 5242833120

REGON: 367504199

Nr konta:

76 1090 1694 0000 0001 4455 4596

Tytuł przelewu:
i
mię i nazwisko dziecka, rejs szkoleniowy