Rejs wędrówki mazurskie

Rejs wędrówki mazurskie

Wiek:
14 - 17 lat

Termin:
22.06-29.06.2024

CENA:
1750 zł

O rejsie

Zapraszamy wszystkich chętnych na pełen emocji rejs po Mazurach! Chcący nabyć wiedzę żeglarską rozwiną się, a posiadacze patentów dostaną odpowiedzialne zajęcia. Razem poznamy to, co w żeglarstwie najpiękniejsze: nawiązywanie znajomości i możliwość przemieszczania się łącząc siłę żywiołu z odrobiną ludzkiej pracy.

 

Odwiedzimy jedne z najbardziej wyjątkowych zakątków Polski, jednocześnie odpoczywając i odkrywając pasję, która w wielu pozostanie na całe życie. Brak presji innej niż dyktowana przez chęć dotarcia do określonego celu, pozwoli na realizowanie własnych upodobań; rysowanie, sport, grę na gitarze,  śpiew czy opalanie się z książką na pokładzie. J

Wstępna organizacja

 • Zakwaterowanie na jachtach typu Antila 24/Tango/Twister. Na jachcie zakwaterowanych będzie maksymalnie 6 osób plus sternik.
 • Opieka: wykwalifikowana kadra instruktorska – na każdą załogę (6 osób) przypada 1 instruktor-wychowawca.
 • Cena zawiera:
  – pełne wyżywienie,
  – opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,
  – realizację szkolenia, opłaty portowe, atrakcje dodatkowe, ubezpieczenie.
 • Cena nie zawiera:
  – dojazdu,
  – opłat za prysznice i toalety (ok. 10zł dziennie).

Trasa

Trasa obejmuje północną część szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, jezioro Kisajno, Dargin, Mamry. Planujemy cumować zarówno w portach, jak i na dziko, gdzie jest możliwość kąpieli w jeziorze i siedzenia przy ognisku do białego rana. 

Przewidywane atrakcje to: wycieczka do parku linowego w Leśniewie, koncert szantowy w Sztynorcie albo Węgorzewie, gry i zabawy kreatywne wszędzie tam, gdzie będziemy mieli na to ochotę.

REGULAMIN OBOZU

Uczestnicy zobowiązani są do:
1. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz szanowania siebie nawzajem.
2. Stosowania się do poleceń instruktora.
3. Punktualnego stawiania się na zbiórki, zajęcia i posiłki.
4. Przestrzegania ciszy nocnej i przebywania podczas jej trwania na własnym jachcie.
5. Wachtowi zobowiązani są do wykonywania obowiązków wachty wyznaczonych przez ich sternika tj. sprzątania jachtu, przygotowywania posiłków dla załogi.
 
Uczestnikom zakazuje się:
1. Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających.
2. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
3. Opuszczania miejsca postoju bez wiedzy i zgody instruktora – wychowawcy.
4. Kąpieli w jeziorze i korzystania ze sprzętu wodnego bez wiedzy i zgody instruktora.
 
Uwaga: w przypadku, gdy uczestnik złamał, któryś z punktów regulaminu obozowego, kierownik i wychowawca wypoczynku mogą podjąć decyzję o wydaleniu uczestnika z rejsu. W takiej sytuacji rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do jak najszybszego odebrania na koszt własny uczestnika z obozu.

Zgłoszenia

 • Kontakt:
  Dominika Słupska – 607 814 555,                                      Sławomir Gabrysiak – 501 262 203
 • Prosimy o zgłaszanie dzieci przez e-mail na adres: obozy.czasnaprzygode@gmail.com 
 • W temacie należy wpisać nazwę wybranego turnusu.  W treści wiadomości:
  – imię i nazwisko dziecka,
  – datę urodzenia,
  – pesel,
  – adres zamieszkania,
  – telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Są jeszcze wolne miejsca!
 • Zaliczkę w wysokości 600 zł należy wpłacić do 15 marca 2024 r. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem wpisania na listę uczestników. Termin płatności całej kwoty to 15 maja 2024 r.

Fundacja
CZAS NA PRZYGODĘ

pl. Henkla 6/27, 01-578 Warszawa

KRS: 0000681892

NIP: 5242833120

REGON: 367504199

Nr konta: 

76 1090 1694 0000 0001 4455 4596

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko dziecka, rejs wędrówki mazurskie