Rejs po Jezioraku

Rejs po Jezioraku

Wiek:
12-14 lat

Termin:
20.07-27.07.2024

CENA:
1750 zł

O REJSIE

Rejs po Jezioraku, to propozycja dla tych, którzy chcieliby poznać życie żeglarskie w swojskich, bezpiecznych okolicznościach. Rejs adresowany jest zarówno do absolwentów naszych obozów stacjonarnych jak i tych, którzy dopiero poznają naszą fundację.

Będziemy mieszkać na jachtach, spróbujemy sami gotować obiady, planować trasę i żyć jak prawdziwi marynarze! Pierwsze doświadczenie z mieszkaniem na jachcie będzie znacznie różniło się od kilkugodzinnych, dziennych zajęć żeglarskich – teraz nasz jacht stanie się również naszym domem… Dlatego wybraliśmy Jeziorak, jezioro znane dzieciom i mniej zatłoczone niż jeziora mazurskie. W trakcie rejsu na pewno przypłyniemy na kąpiel i w odwiedziny do Wojciechówki.

Czeka na nas dużo atrakcji: ognisk, kąpieli, gier i zabaw terenowych, opalania i śpiewania. Staramy się zachęcić naszych uczestników do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach, ale nigdy ich do tego nie zmuszamy. Każdy uczestnik może sam zadecydować o tym, na co ma w danym  momencie ochotę.

 

Wstępna Organizacja

 • Zakwaterowanie na jachtach typu Antila 24/Tango/Twister. Na jachcie zakwaterowanych będzie maksymalnie 6 osób plus sternik.
 • Opieka: wykwalifikowana kadra instruktorska – na każdą załogę (6 osób) przypada 1 instruktor-wychowawca.
 • Cena zawiera:
  – pełne wyżywienie,
  – opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,
  – realizację szkolenia, opłaty portowe, atrakcje dodatkowe, ubezpieczenie.
 • Cena nie zawiera:
  – dojazdu,
  – opłat za prysznice i toalety (ok. 10zł dziennie).
Trasa:
Naszą przygodę zaczynamy z przystani Skarbek, znajdującej się ok. 1 km  na północ od Iławy po wschodniej stronie Jezioraka.

REGULAMIN REJSU

Uczestnicy zobowiązani są do:
1. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz szanowania siebie nawzajem.
2. Stosowania się do poleceń instruktora.
3. Punktualnego stawiania się na zbiórki, zajęcia i posiłki.
4. Przestrzegania ciszy nocnej i przebywania podczas jej trwania na własnym jachcie.
5. Wachtowi zobowiązani są do wykonywania obowiązków wachty wyznaczonych przez ich sternika tj. sprzątania jachtu, przygotowywania posiłków dla załogi.
 
Uczestnikom zakazuje się:
1. Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających.
2. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
3. Opuszczania miejsca postoju bez wiedzy i zgody instruktora – wychowawcy.
4. Kąpieli w jeziorze i korzystania ze sprzętu wodnego bez wiedzy i zgody instruktora.
 
Uwaga: w przypadku, gdy uczestnik złamał, któryś z punktów regulaminu obozowego, kierownik i wychowawca wypoczynku mogą podjąć decyzję o wydaleniu uczestnika z rejsu. W takiej sytuacji rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do jak najszybszego odebrania na koszt własny uczestnika z obozu.

ZGŁOSZENIA

 • Kontakt:
  Dominika Słupska – 607 814 555,                                      Sławomir Gabrysiak – 501 262 203
 • Prosimy o zgłoszenie dzieci przez e-mail na adres: obozy.czasnaprzygode@gmail.com
 • W temacie należy wpisać nazwę wybranego turnusu.  W treści wiadomości:                                            
  – imię i nazwisko dziecka,                                      
  – datę urodzenia,                                                  
  – pesel,                                                             
  – adres zamieszkania,                                         
  – telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów prawnych.     
 • Są jeszcze wolne miejsca! 
 • Zaliczkę w wysokości 600 zł należy wpłacić do 15 marca 2024 r. Wpłata zaliczki jest potwierdzeniem wpisania na listę uczestników rejsu. Termin płatności całej kwoty to 15 maja 2024 r.

fundacja
CZAS NA PRZYGODĘ!

pl. Henkla 6/27, 01-578 Warszawa

KRS: 0000681892

NIP: 5242833120

REGON: 367504199

Nr konta:
76 1090 1694 0000 0001 4455 4596

W tytule przelewu należy wpisać :
imię i nazwisko dziecka, rejs po Jezioraku